Ik wil kinderen zelfstandigheid meegeven. Hen zelf beslissingen laten nemen.

- Claudia Eeken

Claudia Eeken bracht een schat aan onderwijservaring mee naar haar baan op het kinderdagverblijf. Na een tussenstop koos ze opnieuw bewust voor werken op de peutergroep. Met veel plezier bereidt ze de kinderen voor op de overgang naar de basisschool. In deze blog lees je meer over Claudia’s keuze en haar ervaringen als pedagogisch medewerker.

Pom vangt op dat hij helemaal klaar is voor groep 1!

Dankzij jou Claudia

Claudia, kun je wat vertellen over je opleiding en loopbaan?

“Ik heb de PABO gedaan en heb daarna acht jaar gewerkt als leerkracht in de onderbouw. Op een bepaald moment was ik toe aan een nieuwe uitdaging en ben ik op zoek gegaan naar iets anders. Ik wilde wel graag met kinderen blijven werken en het liefst met een jongere doelgroep, omdat dat goed aansloot bij mijn vorige werk. Zo kwam ik uit bij kinderopvang en ik heb vervolgens met heel veel plezier een jaar op een kinderdagverblijf op een peutergroep gewerkt.”

Wat maakte dat je opnieuw voor een baan in kinderopvang koos?

“Na een korte tussenstop, weer even terug in het onderwijs, heb ik heel bewust opnieuw voor kinderopvang gekozen. Ik keek heel positief terug op m’n werk op het kinderdagverblijf en ik kon weer aan de slag bij dezelfde vestiging waar ik eerder met veel plezier had gewerkt. Inmiddels heb ik zelf een zoontje in deze leeftijd en deze baan past onder andere ook daarom goed bij mijn privésituatie op het moment.”

Wat neem je mee vanuit je werk in het onderwijs?

“Door mijn werk als leerkracht in de onderbouw ken ik de ontwikkeling die kinderen doormaken vanaf vier jaar heel goed. Het werken met peuters sluit hier mooi bij aan. Ik weet wat peuters nodig hebben voor een goede start in groep 1 en op de peutergroep kunnen we veel doen om ze voor te bereiden op school. Zoals oefenen met concentratie, luisterhouding, het stap-voor-stap uitvoeren van opdrachtjes. Vaardigheden die ze daarna op school ook nodig hebben.”

Wat vind je nog meer belangrijk om kinderen mee te geven?

“Ik vind het belangrijk om kinderen zelfstandigheid mee te geven. Hen zelf beslissingen te laten nemen, binnen veilige kaders. Maar ook zelfvertrouwen opbouwen, leren dat ze trots mogen zijn op zichzelf. Ik vind een positieve benadering belangrijk, focussen op wat goed gaat. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo, dus dat betekent steeds kijken hoe je op een positieve manier het beste kunt aansluiten op zijn of haar niveau.”

Waar geniet je van bij het werken met peuters?

“Kinderen zijn zo spontaan, ze kunnen zich verwonderen en daar geniet ik van. Het leuke aan werken met peuters vind ik dat je echt activiteiten kan doen gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Zoals taal- en rekenspelletjes, activiteiten gericht op de grove en fijne motoriek, voorlezen, muziek en bewegen. Dit doen we dagelijks in kleine, wisselende groepjes. Daardoor heb je telkens weer een andere dynamiek en ontstaan er bijvoorbeeld weer andere vriendschappen. Zo is elke dag anders.”

Heb je tips voor anderen die overwegen opnieuw in kinderopvang te werken?

“Vergeleken met bijvoorbeeld het onderwijs is de werkdruk op een kinderdagverblijf heel anders. We werken ook onder een lagere tijdsdruk, je bent minder aan doelen gebonden en het werk is meer operationeel. Je werkt samen met collega’s en kinderen aan het stimuleren van zelfredzaamheid, de sociale ontwikkeling, samen spelen. Ik kan me in kinderopvang nog meer dan voldoende ontwikkelen!”

Claudia Eeken

Pedagogisch medewerker peutergroep
Bink kinderopvang
Afgestudeerd aan de PABO