TintelTuin Stadshoeve

In een sloot gebeurt er genoeg. Doordat kinderen hier onderzoek naar doen leren ze wat er leeft en gebeurt.