Spring kinderopvang KC Mozaïek

Wij werken op onze locatie met het taalprogramma Taalmozaïek. We leren kinderen veel taal en kennis van de wereld. Verdeeld over 3 groepen: peuters, groep 1 en groep 2. Binnen diverse thema’s worden woorden en kennis aangeboden in gebeurtenissen en verhaaltjes die de pedagogisch medewerker of leerkracht uitspeelt voor de kinderen, met twee poppen Wop en Lap. Spel is de sleutel tot leren bij jonge kinderen. En daarom is spel belangrijk bij Taalmozaïek. De thema’s sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen en de nieuwe woorden worden veel herhaald. We genieten ervan wanneer we in het spel van de kinderen zien dat ze het verhaal uit de Taalkring naspelen en de nieuwe woorden actief gebruiken. Dan bekruipt ons een gevoel van trots.