SKSG Pinokkio

Voor kinderen is het goed om samen te eten, zo leren ze tafelmanieren. Verder kun je ze laten benoemen wat er op tafel staat.