SKG de Speeldoos

Een betekenisvolle activiteit is voor mij: Een spelbegeleidingsmoment’. Kinderen starten hun eigen spel op. Hier ontstaan -van een afstand kijkende- al een hoop waardevolle situaties. Je ziet leiders en volgers in het spel ontstaan. Iemand die de ander uitleg geeft of een situatie van thuis wordt nagespeeld. Wanneer ik vraag of ik ook mee mag doen, daag ik de kinderen uit in hun sociale emotionele ontwikkeling. Willen zij aardig gevonden worden en mag ik erbij of spelen zij liever zonder mij verder? Tijdens mijn aansluiting in de huishoek komen er gesprekken op gang, iedereen wil iets voor mij maken of aan mij geven. Hierbij leren zij op elkaar te wachten, de beurt te verdelen en leren zij van elkaar door af te kijken en na te doen. Ik kan kinderen extra uitdagen door verdiepende vragen te stellen. Hen op deze manier dieper na te laten denken. Denk aan: ‘Deze pan is heet, wat kan ik doen?’ of ‘Ik wil ook even slapen, maar waar pas ik in?’ Deze momenten zorgen voor de leukste, grappigste en bijdehandse opmerkingen vanuit de kinderen. Hier geniet ik van en dat maakt mijn werk leuk!